FAS-metoder 2003

Föreningen för asfaltbeläggningar i Sverige (FAS) publicerade metodbeskrivningar i samarbete med Vägverket under ett antal år. Dessa metodbeskrivningar åberopades i Vägverkets kravdokument Allmän Teknisk Beskrivning (ATB) Väg.

Allmänt
Metod nr Revision Titel
001 2002 Allmän information (PDF-fil, 84 kB)
015 1995 Beräkning av standardavvikelse och strykning av extremdata (PDF-fil, 86 kB)
024 1995 Kontroll av spridarramp för tankbeläggningar (PDF-fil, 106 kB)
 

Stenmaterial

Metod nr Revision Titel
207 2001 Provberedning (PDF-fil, 95 kB)
208 1998 Bestämning av korndensitet genom vägning under vatten (PDF-fil, 87 kB)
209 1998 Bestämning av flisighetstal (PDF-fil, 101 kB)
210 2001 Bestämning av sprödhetstal (PDF-fil, 131 kB)
221 2002 Bestämning av kornstorleksfördelning genom siktningsanalys (PDF-fil, 108 kB)
228 1998 Bestämning av korndensitet med pyknometer (PDF-fil, 101 kB)
231 1998 Bestämning av slipvärde (PDF-fil, 133 kB)
243 1999 Bestämning av krossytegrad (PDF-fil, 90 kB)
244 1999 Bestämning av LT-index (PDF-fil, 104 kB)
252 2002 Bestämning av hålrumshalt hos torrt packat filler (PDF-fil, 98 kB)
253 2002 Bestämning av fillers förstyvande inverkan på bitumen (PDF-fil, 97 kB)
257 2002 Provtagning vid kvalitetskontroll av filler (PDF-fil, 74 kB)
258 2002 Bestämning av korndensitet hos råfiller (PDF-fil, 101 kB)
259 2002 Bestämning av kulkvarnsvärde (PDF-fil, 126 kB)
 

Bituminösa bindemedel

Metod nr Revision Titel
341 1998 Bestämning av silrest hos bitumenemulsion (PDF-fil, 82 kB)
342 1998 Bestämning av utrinningstid hos bitumenemulsion med standardviskosimeter (STV 4 mm) (PDF-fil, 102 kB)
345 1998 Bestämning av brytindex för bitumenemulsion (PDF-fil, 97 kB)
350 1998 Destillation av bitumenlösning och vägolja (PDF-fil, 140 kB)
351 1997 Provtagning (PDF-fil, 122 kB)
 

Asfaltbeläggning och asfaltmassa

Metod nr Revision Titel
401 2002 Bestämning av bindemedelshalt. Allmänt (PDF-fil, 104 kB)
402 2002 Bestämning av bindemedels- och vattenhalt genom varmextraktion i Soxhletapparat (PDF-fil, 163 kB)
403 2002 Bestämning av bindemedelshalt genom kallextraktion med mekanisk omrörning (PDF-fil, 111 kB)
404 2002 Bestämning av bindemedels- och/eller vattenhalt genom varmextraktion (PDF-fil, 125 kB)
405 2002 Bestämning av bindemedelshalt genom extraktion i filtercentrifug (PDF-fil, 102 kB)
406 2002 Bestämning av bindemedelshalt genom varmextraktion (PDF-fil, 246 kB)
411 1998 Bestämning av skrymdensitet. Paraffinmetoden (PDF-fil, 98 kB)
412 1998 Bestämning av kompaktdensitet med pyknometer och lösningsmedel (PDF-fil, 107 kB)
413 1997 Beräkning av hålrumshalt (PDF-fil, 97 kB)
414 2001 Framställning av provkroppar enligt Marshall (PDF-fil, 135 kB)
416 2001 Provberedning (PDF-fil, 96 kB)
417 1997 Provtagning vid kvalitetskontroll av asfaltmassa (PDF-fil, 94 kB)
418 1999 Provtagning vid kontroll av asfaltbetong (PDF-fil, 112 kB)
419 2002 Återvinning av bindemedel från asfaltmassor, utförd med rotationsindunstare (PDF-fil, 98 kB)
425 2000 Bestämning av kompaktdensitetmed pyknometer och vatten (PDF-fil, 101 kB)
427 1998 Bestämning av skrymdensitet hos provkroppar med låg hålrumshalt (PDF-fil, 90 kB)
430 1982 Bestämning av utspridd bindemedelsmängd vid utförande av tankbeläggningar (PDF-fil, 88 kB)
432 2001 Bestämning av bindemedelshalt enligt pipettmetoden (PDF-fil, 110 kB)
434 2002 Bestämning av bindemedelshalt genom extraktion i Boralapparat (PDF-fil, 91 kB)
435 2002 Bestämning av separationstalet (PDF-fil, 98 kB)
436 2002 Återvinning av bindemedel genom extraktion med diklormetan och enkel destillation (PDF-fil, 90 kB)
446 2001 Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning (PDF-fil, 96 kB)
447 1998 Bestämning av stämpelbelastningstid för asfaltmastix (PDF-fil, 97 kB)
448 1998 Bestämning av skrymdensitet och hålrumshalt hos dränerande asfaltbetong (PDF-fil, 101 kB)
449 1999 Bestämning av draghållfasthet genom pressdragprovning (PDF-fil, 100 kB)
454 1998 Bestämning av styvhetsmodulen hos asfaltbetong genom pulserande pressdragprovning (PDF-fil, 107 kB)
455 2001 Bestämning av vidhäftningen mellan sten och bitumen i närvaro av vatten enligt rullflaskmetoden (PDF-fil, 187 kB)
460 2001 Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor (PDF-fil, 100 kB)
462 2002 Bestämning av bindemedelshalt genom extraktion på en siktserie (PDF-fil, 97 kB)
465 2000 Bestämning av stämpelintryck för gjutasfalt (PDF-fil, 147 kB)
468 2000 Bestämning av deformationsresistens med dynamisk kryptest (PDF-fil, 105 kB)
471 2003 Bestämning av nötningsmotstånd enligt Prallmetoden (PDF-fil, 198 kB)
476 2003 Bestämning av bindemedelshalt enligt förbränningsmetoden (PDF-fil, 189 kB)
479 2003 Bestämning av resistens mot flygbränsle enligt Cantabro test (PDF-fil, 82 kB)
480 2002 Bestämning av bindemedelshalt genom extraktion enligt ultraljudsmetoden (PDF-fil, 89 kB)