Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

FAS-metoder 2003

Föreningen för asfaltbeläggningar i Sverige (FAS) publicerade metodbeskrivningar i samarbete med Vägverket under ett antal år. Dessa metodbeskrivningar åberopades i Vägverkets kravdokument Allmän Teknisk Beskrivning (ATB) Väg.

Allmänt
Metod nr Revision Titel
001 2002 Allmän information (PDF-fil, 84 kB)
015 1995 Beräkning av standardavvikelse och strykning av extremdata (PDF-fil, 86 kB)
024 1995 Kontroll av spridarramp för tankbeläggningar (PDF-fil, 106 kB)
 

Stenmaterial

Metod nr Revision Titel
207 2001 Provberedning (PDF-fil, 95 kB)
208 1998 Bestämning av korndensitet genom vägning under vatten (PDF-fil, 87 kB)
209 1998 Bestämning av flisighetstal (PDF-fil, 101 kB)
210 2001 Bestämning av sprödhetstal (PDF-fil, 131 kB)
221 2002 Bestämning av kornstorleksfördelning genom siktningsanalys (PDF-fil, 108 kB)
228 1998 Bestämning av korndensitet med pyknometer (PDF-fil, 101 kB)
231 1998 Bestämning av slipvärde (PDF-fil, 133 kB)
243 1999 Bestämning av krossytegrad (PDF-fil, 90 kB)
244 1999 Bestämning av LT-index (PDF-fil, 104 kB)
252 2002 Bestämning av hålrumshalt hos torrt packat filler (PDF-fil, 98 kB)
253 2002 Bestämning av fillers förstyvande inverkan på bitumen (PDF-fil, 97 kB)
257 2002 Provtagning vid kvalitetskontroll av filler (PDF-fil, 74 kB)
258 2002 Bestämning av korndensitet hos råfiller (PDF-fil, 101 kB)
259 2002 Bestämning av kulkvarnsvärde (PDF-fil, 126 kB)
 

Bituminösa bindemedel

Metod nr Revision Titel
341 1998 Bestämning av silrest hos bitumenemulsion (PDF-fil, 82 kB)
342 1998 Bestämning av utrinningstid hos bitumenemulsion med standardviskosimeter (STV 4 mm) (PDF-fil, 102 kB)
345 1998 Bestämning av brytindex för bitumenemulsion (PDF-fil, 97 kB)
350 1998 Destillation av bitumenlösning och vägolja (PDF-fil, 140 kB)
351 1997 Provtagning (PDF-fil, 122 kB)
 

Asfaltbeläggning och asfaltmassa

Metod nr Revision Titel
401 2002 Bestämning av bindemedelshalt. Allmänt (PDF-fil, 104 kB)
402 2002 Bestämning av bindemedels- och vattenhalt genom varmextraktion i Soxhletapparat (PDF-fil, 163 kB)
403 2002 Bestämning av bindemedelshalt genom kallextraktion med mekanisk omrörning (PDF-fil, 111 kB)
404 2002 Bestämning av bindemedels- och/eller vattenhalt genom varmextraktion (PDF-fil, 125 kB)
405 2002 Bestämning av bindemedelshalt genom extraktion i filtercentrifug (PDF-fil, 102 kB)
406 2002 Bestämning av bindemedelshalt genom varmextraktion (PDF-fil, 246 kB)
411 1998 Bestämning av skrymdensitet. Paraffinmetoden (PDF-fil, 98 kB)
412 1998 Bestämning av kompaktdensitet med pyknometer och lösningsmedel (PDF-fil, 107 kB)
413 1997 Beräkning av hålrumshalt (PDF-fil, 97 kB)
414 2001 Framställning av provkroppar enligt Marshall (PDF-fil, 135 kB)
416 2001 Provberedning (PDF-fil, 96 kB)
417 1997 Provtagning vid kvalitetskontroll av asfaltmassa (PDF-fil, 94 kB)
418 1999 Provtagning vid kontroll av asfaltbetong (PDF-fil, 112 kB)
419 2002 Återvinning av bindemedel från asfaltmassor, utförd med rotationsindunstare (PDF-fil, 98 kB)
425 2000 Bestämning av kompaktdensitetmed pyknometer och vatten (PDF-fil, 101 kB)
427 1998 Bestämning av skrymdensitet hos provkroppar med låg hålrumshalt (PDF-fil, 90 kB)
430 1982 Bestämning av utspridd bindemedelsmängd vid utförande av tankbeläggningar (PDF-fil, 88 kB)
432 2001 Bestämning av bindemedelshalt enligt pipettmetoden (PDF-fil, 110 kB)
434 2002 Bestämning av bindemedelshalt genom extraktion i Boralapparat (PDF-fil, 91 kB)
435 2002 Bestämning av separationstalet (PDF-fil, 98 kB)
436 2002 Återvinning av bindemedel genom extraktion med diklormetan och enkel destillation (PDF-fil, 90 kB)
446 2001 Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning (PDF-fil, 96 kB)
447 1998 Bestämning av stämpelbelastningstid för asfaltmastix (PDF-fil, 97 kB)
448 1998 Bestämning av skrymdensitet och hålrumshalt hos dränerande asfaltbetong (PDF-fil, 101 kB)
449 1999 Bestämning av draghållfasthet genom pressdragprovning (PDF-fil, 100 kB)
454 1998 Bestämning av styvhetsmodulen hos asfaltbetong genom pulserande pressdragprovning (PDF-fil, 107 kB)
455 2001 Bestämning av vidhäftningen mellan sten och bitumen i närvaro av vatten enligt rullflaskmetoden (PDF-fil, 187 kB)
460 2001 Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor (PDF-fil, 100 kB)
462 2002 Bestämning av bindemedelshalt genom extraktion på en siktserie (PDF-fil, 97 kB)
465 2000 Bestämning av stämpelintryck för gjutasfalt (PDF-fil, 147 kB)
468 2000 Bestämning av deformationsresistens med dynamisk kryptest (PDF-fil, 105 kB)
471 2003 Bestämning av nötningsmotstånd enligt Prallmetoden (PDF-fil, 198 kB)
476 2003 Bestämning av bindemedelshalt enligt förbränningsmetoden (PDF-fil, 189 kB)
479 2003 Bestämning av resistens mot flygbränsle enligt Cantabro test (PDF-fil, 82 kB)
480 2002 Bestämning av bindemedelshalt genom extraktion enligt ultraljudsmetoden (PDF-fil, 89 kB)