Mätningar av tunga laster i fart på broar, Bridge Weigh In Motion (B-WIM)

Vägverket har sedan 2002 mätt axellaster och bruttovikter på ett antal platser i landet. En första analys presenterades i rapporten ”B–WIM-mätningar 2002 och 2003”.

Axellaster från tunga fordon svarar för en mycket stor del av nedbrytningen av det belagda vägnätet. Det är därför viktigt att ha information om den tunga trafikens omfattning och vilka vikter som belastar vägnätet.

BWIM-mätningar 2004–2005 – projektrapport (Trafikverkets publikationsdatabas)
Resultat bilaga 2004 (pdf, 9 MB)
Resultat bilaga 2005 (pdf, 1 MB)

Illustrationer till fordonsklassificeringen – bilder och skisser (pdf, 3 MB)

Publikationer

  • BWIM-mätningar 2007 – sammanfattning
  • BWIM-mätningar 2006 – sammanfattning
  • Rapport från WIM-mätningar 2002-2003

Publikationerna finns på Trafikverkets publikationsdatabas.
Till publikationsdatabasen