ATB Väg 2004

ATB VÄG 2004 innehåller Vägverkets krav på vägkonstruktion och ersätter ATB VÄG 2003.

Den används som underlag vid upphandling av byggande av vägar. Vägöverbyggnader utformade enligt ATB VÄG 2004 förväntas få en teknisk livslängd på minst 20-40 år beroende på konstruktionstyp. Vid underhåll och bärighetsförbättring ska dimensioneringsperiod väljas i varje enskilt fall. Revideringar och kompletteringar planeras att göras kontinuerligt.

ATB VÄG 2004 - publikation 2004:111

Förord (pdf-fil, 74 kB)

Läsanvisning (pdf-fil, 113 kB)

Kapitel A Gemensamma förutsättningar (pdf-fil, 938 kB)

Kapitel B Inventering (pdf-fil, 1 MB)

Kapitel C Dimensionering (pdf-fil, 519 kB)

Kapitel D Avvattning och dränering (pdf-fil, 454 kB)

Kapitel E Obundna material (pdf-fil, 1 MB)

Kapitel F Bitumenbundna lager (pdf-fil, 764 kB)

Kapitel G Cementbundna lager (pdf-fil, 465 kB)

Kapitel H Vägmarkeringar (pdf-fil, 268 kB)

Kapitel I Typblad, kontrollblad, bindemedel och konstruktionstyper för bitumenbundna lager (pdf-fil, 565 kB)

Kapitel J Utgår och ersätts av Grus under maskineriet från Kommunförbundet

Kapitel K Skadekatalog cementbundna lager (pdf-fil, 1 MB)

ATB Väg, publikation 2004:111 (uppdelad i kapitel) (ZIP-fil, 6 MB)

ATB VÄG 2004, publikation 2004:111 (ZIP-fil, 6 MB)