ATB Väg 2003

ATB VÄG 2003 innehåller Vägverkets krav på vägkonstruktion och ersätter ATB VÄG 2002.

Den används som underlag vid upphandling av byggande av vägar. Vägöverbyggnader utformade enligt ATB VÄG 2003 förväntas få en teknisk livslängd på minst 20-40 år beroende på konstruktionstyp. Vid underhåll och bärighetsförbättring ska dimensioneringsperiod väljas i varje enskilt fall. Revideringar och kompletteringar planeras att göras kontinuerligt.

Förord (Wordfil, 67 kB)

Läsanvisningar (Wordfil, 26 kB)

Kapitel A Gemensamma förutsättningar (pdf-fil, 916 kB)

Kapitel B Inventering (pdf-fil, 1001 kB)

Kapitel C Dimensionering (pdf-fil, 1 MB)

Kapitel D Avvattning och dränering (pdf-fil, 835 kB)

Kapitel E Obundna material (pdf-fil, 2 MB)

Kapitel F Bitumenbundna lager (pdf-fil, 1 MB)

Kapitel G Cementbundna lager (pdf-fil, 651 kB)

Kapitel H Vägmarkeringar (pdf-fil, 218 kB)

Kapitel I Typblad, kontrollblad, bindemedel och konstruktionstyper för bitumenbundna lager (pdf-fil, 2 MB)

Kapitel J Skadekatalog grusvägar (pdf-fil, 851 kB)

Kapitel K Skadekatalog cementbundna lager (pdf-fil, 1 MB)

ATB VÄG 2003 - publikation 2003:111 (Zip-fil, 7 MB)
Zip-fil med alla dokument.
Författare: Vägverket, Enheten för kompetens och utveckling , Vägavdelningen. Antal sidor: cirka 600.

ATB VÄG 2003 vs 2002

I kapitel D har ändingsmarkeringarna blivit felaktiga. Enda skillnaden mellan ATB VÄG 2003 och ATB VÄG 2002 är att en mening i avsnitt D3.2.1.2 utgår. Meningen lyder: Vid användandet av trummor av plaströr med innerdiameter >1000 mm skall bärförmågan verifieras med en särskild utredning.