ATB Väg 2005

ATB VÄG 2005 innehåller Vägverkets krav på vägkonstruktion och ersätter ATB VÄG 2004.

ATB VÄG 2005 ska användas från och med den 1 december 2005. ATB VÄG 2005 innehåller Vägverkets krav på byggande, underhåll och bärighetsförbättring av vägobjekt.

ATB VÄG 2005 ska användas vid upphandlingar av projekteringar. Förfrågningsunderlag och bygghandlingar ska beskrivas med BSAB-kod med hjälp av AnläggningsAMA98 samt VV AMA 05 VÄG som är Vägverkets ändring av AnläggningsAMA98.

Vägöverbyggnader utformade enligt ATB VÄG 2005 förväntas få en teknisk livslängd på minst 20-40 år beroende på konstruktionstyp. Vid underhåll och bärighetsförbättring ska dimensioneringsperiod väljas i varje enskilt fall.

ATB VÄG 2005

Förord (pdf-fil, 29 kB)

Läsanvisning (pdf-fil, 38 kB)

Kapitel A Gemensamma förutsättningar (pdf-fil, 1 MB)

Kapitel B Inventering (pdf-fil, 1 MB)

Kapitel C Dimensionering (pdf-fil, 840 kB)

Kapitel D Avvattning och dränering (pdf-fil, 738 kB)

Kapitel E Obundna material (pdf-fil, 2 MB)

Kapitel F Bitumenbundna lager (pdf-fil, 879 kB)

Kapitel G Cementbundna lager (pdf-fil, 491 kB)

Kapitel H Vägmarkeringar (pdf-fil, 125 kB)

Kapitel I Typblad, kontrollblad, bindemedel och konstruktionstyper för bitumenbundna lager (pdf-fil, 458 kB)

Kapitel J Kapitlet har utgått och ersätts av VVMB 106 "Bedömning av grusväglag" VV Publ 2005:60

Kapitel K Skadekatalog cementbundna lager (pdf-fil, 1 MB)

ATB VÄG 2005 - publikation 2005:112 (uppdelad i kapitel) (ZIP-fil, 5 MB)

Övrig information

TBvbel 2007 ATB VÄG (Wordfil, 142 kB)

TBvbel 2006 ATB-AMA (Wordfil, 130 kB)

Förändringar och Motiv - ATB VÄG 2005 (pdf-fil, 462 kB)

Större ändringar i ATB VÄG 2005 (pdf-fil, 19 kB)