Särskilda villkor – kemiska produkter

Om det inte är möjligt att välja en kemisk produkt som uppfyller Trafikverkets kriterier för grupp A ska särskilda villkor uppfyllas före användning.

Kemiska produkter klassade i grupp B och C eller som finns registrerade i BETA-registret får inte användas innan de särskilda villkoren uppfyllts. De särskilda villkoren ska uppfyllas för varje nytt användningstillfälle.

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att uppfylla lagar och andra krav inklusive de särskilda villkoren. Mallar finns under Mallar, riktlinjer och dokument.

Villkor för produkter i grupp B och i BETA-registret

Produkter i grupp B och i BETA-registret får inte användas utan att följande villkor är uppfyllda:

  • En dokumenterad produktvalsanalys och farobedömning ska göras innan produkten används. En dokumenterad riskanalys ska göras om det föreligger risk för påverkan på mark och vatten.

Produktvalsanalys, farobedömning och riskanalys ska upprättas i de mallar för produktvalsanalys, farobedömning och riskanalys som finns under fliken Mallar, riktlinjer och dokument eller i annat dokument som uppfyller minimikraven.

För granskade produkter i grupp B eller i BETA-registret krävs inte någon ansökan för varje nytt användningstillfälle. Ovanstående särskilda villkor ska däremot alltid uppfyllas vid varje nytt användningstillfälle.

Villkor för produkter i grupp C

Produkter i grupp C får inte användas utan att följande villkor är uppfyllda:

  • En dokumenterad produktvalsanalys, farobedömning samt riskanalys ska göras innan produkten används.

Produktvalsanalysen, farobedömningen och riskanalysen ska upprättas i de mallar för produktvalsanalys, farobedömning och riskanalys som finns under fliken Mallar, riktlinjer och dokument eller i annat dokument som uppfyller minimikraven.

  • Beställaren ska informeras om en kemisk produkt i grupp C planeras att användas. Beställaren ska även informeras om resultatet av riskanalysen innan arbetet påbörjas.
  • Planerad förbrukning ska rapporteras till Kemikaliegranskningsfunktionen. Årlig förbrukad mängd ska rapporteras i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem Chemsoft senast den 15 december varje år. Detta görs under fliken "Rapportera C-produkter" i systemet.

Bensin MK1 som klassas i grupp C-utfasning omfattas inte av de särskilda villkoren att mängder ska rapporteras till Kemikaliegranskningsfunktionen och riskanalys upprättas.

För granskade produkter i grupp C krävs ansökan vid varje nytt användningstillfälle. Även de särskilda villkoren ska uppfyllas vid varje nytt användningstillfälle.