Frågor och svar om registrering av farligt avfall i Naturvårdsverkets register

Denna sida innehåller svar på vanliga frågor som uppkommer i Trafikverkets projekt om registrering av farligt avfall, enligt avfallsförordningen 2020:614.

Svaren ska utgöra ett stöd för Trafikverkets projekt. Underlag till svar har bland annat hämtats från gällande lagstiftning och från Naturvårdsverkets webbplats samt i dialog med Naturvårdsverket.