Krav på kemiska produkter

Krav från riktlinjen Kemiska produkter – granskningskriterier och krav för Trafikverket (TDOK 2010:310, avsnitt 5.1) gäller för kemiska produkter som används i Trafikverkets verksamhet.

Kraven i TDOK 2010:310 ingår även i Trafikverkets generella miljökrav vid entrepnadupphandling.

Kraven omfattar:

  • Krav på granskning
  • krav på aktiva produktval
  • miljöprestandakrav
  • redovisningskrav och krav på dokumentation.