Produkter som inte ska granskas

En rad märkningspliktiga kemiska produkter behöver inte granskas av granskningsfunktionen. För dessa produkter har det på olika sätt verifierats att de inte innehåller ämnen med oönskade miljö- och hälsoegenskaper.

Undantagna produkter

Följande produkter är undantagna och ska inte skickas in för granskning:

  • Produkter som finns registrerade i BASTA-registret.
  • Produkter som finns registrerade i BETA-registret.BASTA-systemet består av ett BASTA- och ett BETA-register. Se länk nedan.
  • Produkter som redan granskats av kemikaliegranskningsfunktionen och klassats i grupp A eller B. Sök produkterna i kemikaliehanteringssystemet. Detta gäller om samma version av säkerhetsdatabladet för produkten finns granskad i systemet.
  • Hydraulvätskor/oljor som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS 15 54 34. Se länk nedan.
  • Smörjfett som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS 15 54 70. Se länk nedan.
  • Kemiska produkter som uppfyller kriterierna för följande miljömärken: Bra miljöval, Svanen och EU-blomman. Se länk nedan.
  • Hygienprodukter för personligt bruk, kontorsprodukter och hushållsprodukter.
  • Drivmedel miljöklass 1.

Om produkter som omfattas av något av undantagen ovan ändå skickas in för granskning bedöms dessa utifrån kemisk innehåll.

För produkter som är undantagna granskning gäller dock att de särskilda villkoren ska uppfyllas före användning.