Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kriterier för bedömning – kemiska produkter

Fokus i granskningen ligger på vilka kemiska ämnen som ingår i produkten och hur farliga dessa ämnen är för miljö och hälsa.

Granskningskriterierna är harmoniserade med REACH och med kriterierna som används av BASTA. Granskningen resulterar i att produkterna klassas i någon av nedanstående grupper.

Grön rund prick. Grupp A: Tillåten – får användas utan särskilda villkor 
Produkterna innehåller inga ämnen med egenskaper angivna i granskningskriterierna. Kriterierna för klassning i grupp A är desamma som för registrering i BASTA-registret.

Gul triangel. Grupp B: Riskminskning – får användas om särskilda villkor uppfylls
Produkter klassade i grupp B är bättre ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv än produkter i grupp C, men sämre än produkter i grupp A. Produkterna innehåller riskminskningsämnen men inga utfasningsämnen enligt granskningskriterierna. Kriterierna för grupp B är desamma som för registrering i BETA-registret.

Grupp B medför villkorad användning. Villkoren meddelas i granskningsutlåtandet.

Orange fyrkant. Grupp C: Utfasning – får användas om särskilda villkor uppfylls
Produkter klassade i grupp C är sämre ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv än produkter klassade i grupp A och B. Produkterna innehåller utfasningsämnen enligt Trafikverkets granskningskriterier. Produkterna i denna grupp ska successivt fasas ut från användning i Trafikverkets verksamhet och ersättas av mindre miljö- och hälsofarliga produkter. Produkterna ska endast användas då gångbara alternativ saknas, och miljöbalkens produktvalsprincip ska tillämpas.

Grupp C medför villkorad användning. Villkoren meddelas i granskningsutlåtandet. Produkter klassade i grupp C får inte användas utan att de särskilda villkoren är uppfyllda.

Rött kryss. Grupp D: Förbjuden – får inte användas
Produkter som innehåller kemiska ämnen som finns på Trafikverkets förbudslista klassas i grupp D. Förbudet kan omfatta all användning eller förbud i vissa tillämpningar eller för vissa användningsområden.

Trafikverkets förbudslista innehåller ämnen som är förbjudna enligt lag eller andra farliga ämnen som Trafikverket har beslutat att avveckla.

Grönt utropstecken.Ej märkningspliktig:
Produkter som inte är märkningspliktiga omfattas inte av kraven på granskning. Om de ändå skickas in för granskning får de utlåtandet "Ej märkningspliktig".