Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbetsmaskin gräver i makadam.

Farliga ämnen i material och varor

Att bygga giftfritt är ett led i Trafikverkets arbete med hållbart byggande. Kraven i riktlinjen Material och varor – krav och kriterier avseende farlig ämnen (TDOK 2012:22) ska bidra till att utveckla bygg- och anläggningssektorn i hållbar riktning.

Kraven omfattar material och varor som används i Trafikverkets verksamhet och ska tillämpas i all verksamhet som påverkar innehållet av farliga ämnen i material och varor.

Kraven gäller oavsett om det är Trafikverket Materialservice eller entreprenörerna som tillhandahåller material och varor. För material som Materialservice tillhandahåller implementeras kraven i samband med att Trafikverket upphandlar varor och tecknar centrala ramavtal. För material som tillhandahålls av entreprenörerna gäller kraven genom att de finns implementerade i Trafikverkets upphandlingsmallar och därigenom ingår i alla entreprenadupphandlingar. Kraven i TDOK 2012:22 ingår i Generella miljökrav vid entreprenadupphandling (TDOK 2012:93).

Kraven i TDOK 2012:22 utgör minimikrav och grundläggande baskrav. Krav som går längre än dessa minimikrav kan vid behov formuleras i till exempel teknik- och systemkrav för specifika material- och varugrupper.