Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åtgärdsvalsstudie för Kust- till kustbanan (sträckan Borås-Kalmar/Karlskrona)

I nationella planen för 2018-2029 pekas Kust- till kustbanan (Göteborg-Kalmar/Karlskrona) ut som en brist utifrån dess kapacitet, punktlighet och robusthet. Nu har sträckan utretts med två åtgärdsvalsstudier; Göteborg-Borås och Borås-Kalmar/Karlskrona.

Bakgrund Kust till kustbanan

Kust- till kustbanan är en enkelspårig, elektrifierad och fjärrblockerad bana som sträcker sig från Göteborg till Kalmar och Karlskrona. Den trafikeras både interregionalt, regionalt och lokalt. I den nationella planen pekas Kust- till kustbanan ut som ett utredningsobjekt med avseende på bristande kapacitet, punktlighet och robusthet.

Sträckan Borås-Kalmar/Karlskrona

Trafikverket utreder både stråket som helhet och dess delsträckor för att få en samlad bild av vilka förbättringsåtgärder som kan bli aktuella. Uppdraget gäller både gods- och persontrafik. Sträckan Borås-Kalmar/Karlskrona utreds av Trafikverket Region Syd.

En kartläggning för sträckan Göteborg-Kalmar/Karlskrona har tagits fram som en del i arbetet med åtgärdsvalsstudien. Kartläggningen fördjupades under våren 2020 ytterligare genom dialog med olika aktörer.
Läs kartläggningsrapporten för sträckan Göteborg-Kalmar/Karlskrona (pdf-dokument, 11,8 MB,  öppnas i ny flik)

Godstrafik på Kust till kustbanan

Som underlag i åtgärdsvalsstudien har det tagits fram en rapport som beskriver nuläge, förutsättningar och potential för godstrafik på Kust till kustbanan.
Läs rapporten om godstrafik på Kust till kustbanan (pdf-dokument, 2,1 MB, öppnas i ny flik)

Slutrapport sträckan Borås-Kalmar/Karlskrona

Läs åtgärdsvalsstudiens slutrapport (pdf-dokument, 7 MB, öppnas i ny flik)

Se kompletterande information avseende Nybro kommun (pdf-dokument, 220 kB, öppnas i ny flik)

Syfte och mål med studien

Syftet med studien har varit att utreda Kust- till kustbanan för att skapa förutsättningar för en väl fungerande gods- och persontrafik. Målsättningen var att stråket ska vara så pass utrett att föreslagna åtgärder kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering, som omfattar åren 2022-2033.

Sträckan Göteborg-Borås

Sträckan Göteborg-Borås utreds av Trafikverket Region Väst.
Läs mer om åtgärdsvalsstudien för Göteborg-Borås