Landskap i långsiktig planering

Landskapet är en helhet. Ändå behandlar vi det sällan så. Vi närstuderar känsliga biotoper, bedömer vilka skador ett intrång kan medföra i en värdefull kulturmiljö. Men hur hela landskapet påverkas är svårare att överblicka.

Projektet Landskap i långsiktig planering har utvecklat en metodik för att vända perspektivet; från sektorisering till helhet, från att undvika skada till att utveckla och förbättra. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt ger det mer nytta för pengarna.

Kunskapen samlas tidigare

Grunden är en bred kunskapsinhämtning. Kunskapen finns för det mesta redan, men utspridd på olika händer. Resultatet – landskapskaraktärsanalysen – kan sedan förfinas och återanvändas över lång tid och i många sammanhang. Metodiken ger tillgång till ett gediget material om trakten och dess förutsättningar redan från start – när möjligheterna att påverka är störst.