Åtgärdsvalsstudier i Gävleborgs län

Här hittar du information om Trafikverkets åtgärdsvalsstudier i Gävleborgs län.

En åtgärdsvalsstudie är en förberedande studie där vi försöker förstå trafiksituationen i sin helhet med de brister, problem eller behov som finns. Det gör vi tillsammans med andra aktörer, som till exempel landsting, regioner och kommuner. Vi tittar på tänkbara lösningar och föreslår eventuellt åtgärder.

Arbetet följer fyrstegsprincipen som innebär att vi analyserar alla åtgärder i fyra steg och undersöker hur vi kan använda transportsystemet bättre innan vi föreslår att bygga om och bygga nytt. En åtgärdsvalsstudie behöver alltså inte alltid leda till någon åtgärd. Vi dokumenterar varje åtgärdsvalsstudie i en rapport.