Åtgärdsvalsstudier i Västra Götalands län

Här hittar du information om Trafikverkets åtgärdsvalsstudier i Västra Götalands län.

Åtgärdsvalsstudier är något som görs tidigt i processen med den långsiktiga planeringen. Den tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa för att komma fram till val av åtgärder som handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. Studien ska kunna ligga till grund för beslut om att en åtgärd ska göras. Det är först efter att åtgärden tagits med i den nationella planen för infrastruktur som vi går vidare i processen med att utreda exempelvis lokalisering.

Alla formella planeringsprocesser ska föregås av en åtgärdsvalsstudie. Initiativtagare till en åtgärdsvalsstudie kan vara Trafikverket, en kommun, en region eller en annan aktör.

Studier görs i de flesta län

Här nedanför kan du läsa om åtgärdsvalsstudier som pågår i Västra Götalands län just nu.

Avslutade studier

När en studie är avslutad finns den att ladda ner i vår webbutik.