Reklamationer

Här finns information om hur du reklamerar en vara och leverans.

Reklamationsanmälan

ABM 07 är styrande bestämmelse för hantering av reklamationer.

För att ha möjlighet att behandla din reklamation på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, ber vi dig att utan dröjsmål anmäla din reklamation till Trafikverket Logistik. Du genomför din reklamationsanmälan via vårt webbformulär i Materialkatalogen.
Länk till Webbformuläret

Hantering av reklamation med merkostnadsanspråk

Reklamationer som innehåller anspråk på ersättning för merkostnader som uppkommit i entreprenaden till följd av fel eller försening av tekniskt godkänt material, hanteras enligt beslut TRV 2020/125092 Hantera reklamation av TGM med merkostnadsanspråk. Fyll i TMALL 1145 Reklamationsanmälan merkostnadsanspråk TGM och skicka in dokumentet via vårt webbformulär i Materialkatalogen.
Länk till Webbformuläret

Ärendehantering

När vi tagit emot din reklamation skickar vi en bekräftelse via e-post med ett ärendenummer som kvittens på din reklamationsanmälan. Vi påbörjar sedan en reklamationsutredning som syftar till att komma fram till följande:

  • Fastställa vilket part som konstateras ansvarig för fel eller försening
  • Grundorsak till fel eller försening
  • Vilka korrigerande åtgärder som vidtas för att fel eller försening inte ska upprepas.
  • Beslut om eventuell ersättning

När utredningen är färdigställd kontaktar vi dig med ett svar på utredningens utfall.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundsupport.
Se Kontaktuppgifter