Begagnat tekniskt godkänt material (TGM) och bristartiklar

Här beskrivs när det är aktuellt att använda tekniskt godkänt material (TGM) och hur vi hanterar artiklar som inte tillverkas längre.

Begagnat material kan vara brukbart i vissa typer av järnvägsanläggningar i stället för nytt material.
Begagnat brukbart material fyller två huvudbehov:

  • Behovet av vissa artiklar för avhjälpande underhåll kan endast täckas med begagnat brukbart material på grund av att artiklarna inte längre tillverkas. Dessa artiklar benämns bristartiklar.
  • Material som frigörs vid underhålls- och investeringsentreprenader kan ha ett så stort ekonomiskt värde att det är fördelaktigt att använda begagnat brukbart material i stället för nytt material i vissa typer av järnvägsanläggningar.

Utgångspunkten är att begagnat brukbart material i första hand ska användas till avhjälpande underhåll. Begagnat brukbart material kan efter förfrågan även användas i reinvesterings- och investeringsprojekt i vissa typer av järnvägsanläggningar. Det begagnande materialet uppfyller de krav som ställts från ansvarig systemägare inom Trafikverket. Observera att bristartiklar inte får användas vid ny- eller ombyggnation.

Detta innebär att produkten antingen

  • tillåts säljas i befintligt skick
    (Materialet bedöms vara trafiksäkert att använda i spåranläggningar, men det finns ingen garanti på driftsäkerhet)
  • har renoverats och/eller kontrollerats
    (Materialet bedöms vara trafik- och driftsäkert att använda i spåranläggningar)

Garanti

Vid köp av begagnat material från Trafikverket gäller en ettårig garanti- och ansvarstid.

Reparabelt material – bristartiklar

Reparabelt material är sådant material som tidigare använts i anläggningar och som bedömts vara tekniskt möjligt och ekonomiskt lönsamt att upparbeta till begagnat material.

Vad som är reparabelt material framgår av "Reparabelt lista", se Trafikverkets webbplats, sökord "Blanketter tekniskt godkänt material". Där ser du en lista på de artiklar som Trafikverket ska behålla som beställarens egendom vid underhålls- och investeringsentreprenader och efter förfrågan överlåtas till Trafikverket.

Bristartiklar i järnvägsanläggningen återanvänds för att undvika stopp

Bristartiklar är komponenter som används i järnvägsanläggningen och som inte längre tillverkas. I Trafikverkets järnvägsanläggning finns ett stort antal bristartiklar. Anläggningen är beroende av att bristartiklar demonteras, repareras och återförs som reservdelar.

Bristartiklar får inte användas när det byggs ny järnväg, eller när systemet byggs om. Men att bygga bort de gamla, bristklassade komponenterna som sitter i anläggningen kommer att ta tid, och behovet av att kunna ersätta med andra reservdelar kommer att kvarstå en lång tid framöver.

Bristartiklar är Trafikverkets egendom och demonterade artiklar ska returneras till Trafikverket, som med hjälp av leverantörer reviderar, renoverar och kvalitetstestar komponenten och ser till att den hamnar på lager, redo för användning igen.

Det är av stor vikt att reservdelsflödet av bristartiklar fungerar på ett bra sätt. Arbetsrutiner för själva reservdelsprocessen är beslutade och finns beskrivna i en rutinbeskrivning. Bristartiklarna är klassificerade, identifierade och listade. Bristlistorna kommuniceras med Trafikverkets pågående projekt och Trafikverkets entreprenörer, vilka spelar en viktig roll för att reservdelsflödet ska fungera.