Gemensamt underhållsstöd (Gus)

Gus är ett systemstöd för underhållsarbeten inom främst väg och järnväg, och består av flera IT-komponenter som tillsammans bidrar till det totala systemstödet.

Tillsammans med ett nytt arbetssätt ger Gus ett effektivare underhåll, bättre kontroll av anläggningen och ökade möjligheter att arbeta förebyggande.

Huvudsyftet med Gus är att:

  • ha kontroll över våra anläggningar
  • kunna styra, genomföra effektiv planering och utförande av underhållsarbete
  • kunna följa upp utförda underhållsarbeten på våra anläggningar

Gus är avsett att användas av Trafikverkets beställare tillsammans med deras upphandlade underhållsentreprenörer inom främst väg och järnväg.

Gus består idag av flera komponenter

Gus Maximo

Är ett webbaserat, internationellt och standardiserat underhållssystem. Här finns information om Trafikverkets anläggningar som vi utgår ifrån när vi planerar, utför och följer upp underhållsåtgärder.

I Maximo finns också inbyggt fördefinierade arbetsprocesser som hjälper användarna i hanteringen av underhållsarbeten.

Gus Karta

Används för att visualisera anläggning och arbeten från Gus Maximo. Det går också att påbörja arbeten från kartgränssnittet. Idag åtkomligt inifrån Maximo.

Gus Power BI

Ett rapport- och analysverktyg som hämtar data från GusHist, som är Gus Maximo´s historikdatabas. Idag åtkomligt inifrån Maximo. Kräver dock särskild behörighet, som söks via Gus Systemförvaltning.

Se Kontaktuppgifter.

Nya komponenter under utveckling

Gus Import

Är det verktyg som används vid á-jourhållning av anläggningsdata, antingen via laddmallsförfarande eller att användaren söker ut anläggningsdata från Gus Maximo och uppdaterar data i Gus Import. Kommer att vara behörighetsstyrt.

Gus Mobil

Är den plattform för mobil återrapportering av pågående underhållsarbeten i Gus Maximo. Först ut att använda detta är besiktningsverksamheten inom Bas Järnväg.

Inloggning

För att logga in till Gus Maximo, använd länken ”Logga in via Min sida” på den här sidan.