Gemensamt underhållsstöd (Gus)

Gus är ett systemstöd för underhållsarbeten på väg och järnväg. Tillsammans med ett nytt arbetssätt ger Gus ett effektivare underhåll, bättre koll på anläggningen och ökade möjligheter att arbeta förebyggande.

Systemet är avsett att användas av Trafikverkets beställare tillsammans med deras upphandlade underhållsentreprenörer för väg och järnväg. Gus innefattar i huvudsak applikationen Maximo som är ett internetbaserat, internationellt och standardiserat underhållssystem. 

För att logga in i Gus-systemet, använd länken ”Logga in via Min sida” på den här sidan.

Effektivare underhåll och bättre koll på anläggningen

Huvudsyftet med att införa Gus inom Trafikverkets underhållsverksamhet är att vi tillsammans med våra entreprenörer ska

  • ha kontroll över våra anläggningar
  • kunna styra och genomföra effektiv planering och utförande av underhåll
  • kunna följa upp underhållsarbetena – i form av avhjälpande underhåll (AU), förebyggande underhåll (FU) respektive reinvesterings- och ombyggnadsarbeten (OB) – som bedrivs ute på våra anläggningar.