Plk-webb

Plk-webb är en webbapplikation som visar förvaltningsdata, fotografier och planerade eller pågående aktiviteter för plankorsningar på Trafikverkets järnvägsnät.

I Plk-webb går det också att uppdatera data för plankorsningar. Plk-webb utbyter information med andra it-system, till exempel BIS och NVDB. Läs mer om hur du använder systemet under "Handledning för Plk-webb".

Söka data om en viss plankorsning

Med sökfiltret hittar du snabbt till den plankorsning du söker. Där kan du se plankorsningens egenskaper och titta på fotografier. Det går också att exportera sökta data till en kml-fil för att visa i Google Earth samt att skapa en fil för att ladda en gps med de sökta plankorsningarna.

Uppdatera data

Du kan uppdatera data med en inventerings-aktivitet. Detta kräver viss förkunskap hos den som samlar in data i fält. Med en slopa-aktivitet går det att ta bort en plankorsning ur systemet och med aktiviteten "Ändrat skydd" går det att byta skyddsalternativ till exempel från ljus- och ljud till halvbom.

Lokalkännedom

Inget går upp mot lokalkännedom. Med Plk-webb går det ändå snabbt att få en uppfattning om det ser ut på en viss plats. Så går det att undvika tidsödande och dyrbara platsbesök.

Registrera och visa alla pågående och planerade aktiviteter

Ett plankorsningsprojekt kan ta lång tid att genomföra och slutförs vanligen av någon annan än den som påbörjade detta. Om ett projekt av någon anledning måste avbrytas är det lätt för någon annan att senare överta projektet när det är ska startas på nytt.

Genom att framtiden är känd för en viss plankorsning är det möjligt skapa samordningsvinster, till exempel att undvika en dyrbar reinvestering för en plankorsning som i närtid ska slopas.

Inloggning

PLK-webb går att nå såväl internt inom Trafikverket som externt via Min sida. Se vidare under "Logga in" här nedan.

Behörighet

Om du är extern användare ska du vända dig till din kontaktperson på Trafikverket. Alla inom Trafikverket har läsbehörighet. Ska du agera i rollen beställare ansöker du om behörighet via Trafikverkets behörighetssystem Arthur.