Mallar vid inrapportering

Bandata är en delmängd av det förvaltningsdata som ska levereras in vid investeringsprojekt eller underhållsarbete.

Vid förändring i järnvägsanläggningen, såsom nybyggnation, ombyggnation eller slopning, ska data levereras till BIS.

Slopning eller ändring av objekt

 • Slopnings- och ändringslistor ska användas för varje investerings- och underhållsprojekt som utför ändringar i en befintlig anläggning.

 • För att beställa ut en nulägeslista (ligger till grund för en slopning- och ändringslista) skickar projektet/underhållkontraktet ett mejl till forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se och beskriver för vilken sträcka (bandel, km+m) och vilka objekttyper man behöver data.

  Beställningen ska innehålla projektnamn, eventuell etapp och uppdragsnummer samt länk till leveransplan.

  För att kunna specificera beställningen i detalj kan det hända att Järnvägsdata kontaktar beställaren. För att få information om vad som ingår i ”objekttyper” se leveransplanen TMALL 0344, flik ”Lathund - BISobjekt”.

 • Byt namn på nulägeslistan till "Slopnings- och ändringslista"

 • Objekt som ska slopas rödmarkeras

 • Objekt som ska ändras: grönmarkera hela raden, gulmarkera de celler där värdena uppdateras

 • Lägg till kolumnen "Not" om något ska förtydligas för de värden som ändras.

 • Leverans och avisering enligt TDOK 2016:0411
   

Nyregistrering av objekt

 • Som stöd för nyregistrering av objekt i BIS finns fördefinierade mallar som du når på följande länk: Blanketter och mallar tillhörande styrande dokument.

 • Observera att mallarna bara ska användas vid nyregistrering av objekt, inte uppdateringar . Vid uppdateringar ska du använda slopnings- och ändringslistor, se "Slopning eller ändring av objekt" ovan (undantaget räl, sliper, befästning och ballast då mallarna används vid både nyregistering och utbyte ingen slopningslista behövs).
 • De mallar som finns publicerade på trafikverket.se förutsätter att du använder lägesangivelse i km-tal.

 • Mallarna (TMALL:ar) för inrapportering uppdateras löpande. Kontrollera att du använder den senaste mallen. Datumet i mallens namn anger när mallen skapades.

 • Om du behöver mallar för leverans i shapeformat eller med lägesangivelse i koordinatsystemet, kontakta BIS-förvaltningen via formuläret under "Kontakta oss" ovan.

 • Inläsningsfunktionen av mallarna kräver att alla fält är korrekt ifyllda (se undantag nedan), rader som innehåller tomma celler eller felaktiga värden accepteras inte.

 • Mallar som är fel ifyllda går i retur till avsändaren.

 • Undantag: en del TMALL:ar har två leveranstidskrav. I dessa fall accepteras leverans av samma mall vid två tillfällen: -6 månader och 3 veckor efter inkoppling
  • Vid - 6 månader levereras mallen med minst de attribut som är kravställda till det leveranstidskravet (framgår av instruktionen i TMALL:en)
  • Om fälten där leverans är kravställd till 3 veckor efter inkoppling utelämnas vid första leveranstillfället kompletteras aktuell rad för restlista i leveransplanen och en kopia av TMALL:en som levererades -6 månader kompletteras med de saknade uppgifterna och levereras i mappen avsedd för 3 veckorsleveransen. Avisering sker i samband med övrig 3 veckorsleverans