Mallar vid inrapportering

Bandata är en delmängd av det förvaltningsdata som ska levereras in vid investeringsprojekt eller underhållsarbete.

Vid förändring i järnvägsanläggningen, såsom nybyggnation, ombyggnation eller slopning, ska data levereras till BIS.

Slopning eller ändring av objekt

 • Slopnings- och ändringslistor ska användas för varje investerings- och underhållsprojekt som utför ändringar i en befintlig anläggning.
 • En nulägeslista med aktuella objekttyper tas ut från BIS (TDOK 2016:0411). Om du inte kan ta ut listan själv så beställer du denna via formuläret under "Kontakta oss" ovan. Beskriv i meddelandefältet vilken sträcka och vilka teknikområden som du behöver data för.
 • Investeringsprojekt lagrar Slopnings- och ändringslistan i projektets IDA-struktur.
 • Underhållsdistrikt levererar Slopnings- och ändringslistan till ärendebrevlåda enligt TDOK 2016:0411

Slopning av objekt

 • Byt namn på nulägeslistan till "Slopnings- och ändringslista"
 • "Slopnings- och ändringslistans" flik benämns "Slopas".
 • Objekt som ska slopas rödmarkeras i fliken "Slopas".

Ändring av objekt

 • Byt namn på nulägeslistan till "Slopnings- och ändringslista"
 • "Slopnings- och ändringslistans" flik benämns "Ändras", lägg till kolumnen "Not" om något ska förtydligas för de värden som ändras.
 • Ändrade värden ska grönmarkeras i fliken "Ändras".

Nyregistrering av objekt

 • Som stöd för nyregistrering av objekt i BIS finns fördefinierade mallar som du når på följande länk: Blanketter och mallar tillhörande styrande dokument
 • Observera att mallarna bara ska användas vid nyregistrering av objekt, inte uppdateringar. Vid uppdateringar ska du använda slopnings- och ändringslistor, se "Slopning eller ändring av objekt" ovan.
 • De mallar som finns publicerade på trafikverket.se förutsätter att du använder lägesangivelse i km-tal.
 • Mallarna (TMALL:ar) för inrapportering uppdateras löpande. Kontrollera att du använder den senaste mallen. Datumet i mallens namn anger när mallen skapades.
 • Om du behöver mallar för leverans i shapeformat eller med lägesangivelse i koordinatsystemet, kontakta BIS-förvaltningen via formuläret under "Kontakta oss" ovan.
 • Inläsningsfunktionen av mallarna kräver att alla fält är korrekt ifyllda, rader som innehåller tomma celler eller fel värden accepteras inte.
 • Mallar som är fel ifyllda går i retur till avsändaren.