Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mallar vid inrapportering

Bandata är en delmängd av det förvaltningsdata som ska levereras in vid investeringsprojekt eller underhållsarbete.

Vid förändring i järnvägsanläggningen, såsom nybyggnation, ombyggnation eller slopning, ska data levereras till BIS.

Slopning eller ändring av objekt

 • Slopnings- och ändringslistor ska användas för varje investerings- och underhållsprojekt som utför ändringar i en befintlig anläggning.
 • En nulägeslista med aktuella objekttyper tas ut från BIS (TDOK 2016:0411). Om du inte kan ta ut listan själv så beställer du denna via formuläret under "Kontakta oss" ovan. Beskriv i meddelandefältet vilken sträcka och vilka teknikområden som du behöver data för.
 • Investeringsprojekt lagrar Slopnings- och ändringslistan i projektets IDA-struktur.
 • Underhållsdistrikt levererar Slopnings- och ändringslistan till ärendebrevlåda enligt TDOK 2016:0411

Slopning av objekt

 • Byt namn på nulägeslistan till "Slopnings- och ändringslista"
 • "Slopnings- och ändringslistans" flik benämns "Slopas".
 • Objekt som ska slopas rödmarkeras i fliken "Slopas".

Ändring av objekt

 • Byt namn på nulägeslistan till "Slopnings- och ändringslista"
 • "Slopnings- och ändringslistans" flik benämns "Ändras", lägg till kolumnen "Not" om något ska förtydligas för de värden som ändras.
 • Ändrade värden ska grönmarkeras i fliken "Ändras".

Nyregistrering av objekt

 • Som stöd för nyregistrering av objekt i BIS finns fördefinierade mallar som du når på följande länk: Blanketter och mallar tillhörande styrande dokument
 • Observera att mallarna bara ska användas vid nyregistrering av objekt, inte uppdateringar. Vid uppdateringar ska du använda slopnings- och ändringslistor, se "Slopning eller ändring av objekt" ovan.
 • De mallar som finns publicerade på trafikverket.se förutsätter att du använder lägesangivelse i km-tal.
 • Mallarna (TMALL:ar) för inrapportering uppdateras löpande. Kontrollera att du använder den senaste mallen. Datumet i mallens namn anger när mallen skapades.
 • Om du behöver mallar för leverans i shapeformat eller med lägesangivelse i koordinatsystemet, kontakta BIS-förvaltningen via formuläret under "Kontakta oss" ovan.
 • Inläsningsfunktionen av mallarna kräver att alla fält är korrekt ifyllda, rader som innehåller tomma celler eller fel värden accepteras inte.
 • Mallar som är fel ifyllda går i retur till avsändaren.