Datakvalitet vägdata

Datakvalitet är en viktig del i vårt arbete – främst för att data ska vara användbara och till nytta i samhället. Det ska vara känt vilken kvalitet dataprodukterna har.

Data (bestående av vägnät och olika företeelsetyper) levereras till NVDB-verksamheten  och kontrolleras på olika sätt innan de registreras i NVDB. På den här sidan beskrivs de kontroller som görs när data är registrerat i databasen samt resultatet från dessa kontroller.

De kvalitetskontroller som utförs utgår från det regelverk som finns i bland annat dataproduktspecifikationerna (se länk nedan).

Extern kvalitetskontroll

Ibland utförs större kvalitetskontroller där data jämförs mot verkligheten eller en extern källa, så kallad extern kvalitetskontroll. Ett exempel är att dataprodukten Stopplikt som finns i NVDB jämförts mot trafikföreskrifterna för stopplikt som finns i STFS (Svensk trafikföreskriftsamling) hos Transportstyrelsen.

NVDB-Datavalideringar

Varje månad görs kontroller mot NVDB-databasen. De datakontroller som görs är fullständighetskontroller för brist och övertalighet samt sambandskontroller. Mer information finns i "Kort om kvalitetskategorier och egenskaper", länk finns nederst på sidan. Frågorna som ställs mot databasen kan exempelvis vara om dataprodukten Hastighetsgräns finns heltäckande där den borde finnas, det vill säga på hela bilvägnätet. Ansvar för att åtgärda eventuella avvikelser är delat mellan leverantörer till NVDB och Trafikverket. I dagsläget kan endast kommuner ladda ner avvikelser från Lastkajen.

NVDB-VISQ

I NVDB-VISQ kan du se resultatet av kvalitetskontroller i NVDB på ett mer visuellt och lättförståeligt sätt i en och samma vy. Det du ser i tittskåpet är resultatet av ett urval av kvalitetskontroller som görs för NVDB.