Vägdata

Vägdata som Trafikverket tillhandahåller innehåller information från Trafikverket, kommuner, Lantmäteriet, Skogsnäringen och Transportstyrelsen.

Med vägdata avses i det här fallet data kopplat till den nationella vägdatabasen, NVDB och dess omkringliggande databaser. För mer information om NVDB och dess samarbetspartners, se nvdb.se.

De vägdata som tillhandahålls är bil-, cykel- och gångvägnätet samt dataprodukter som är kopplade till det vägnätet. I NVDB som betraktas som en av samhällets grunddatabaser, finns både statligt, kommunalt och enskilt vägnät. Exempel på dataprodukter är hastighetsgränser och vem som är väghållare av vägen. Såväl aktuella som historiska vägar ska finnas i NVDB och i viss utsträckning även framtida vägar.

På det statliga vägnätet finns fler dataprodukter än på övrigt vägnät, exempelvis vägräcken, rastplatser och viltstängsel.

Totalt finns det över 100 olika dataprodukter kopplade till vägnätet. Vägdata tillhandahålls både inom och utanför Trafikverket och kan kombineras med andra datamängder. Användare ska enkelt kunna ta reda på vilka vägdata som finns, vilken kvalitet vägdata har och vad vägdata står för.

Vill du få mer information om Trafikverkets vägdata kan du gå till dataproduktspecifikationer väg där du får information om syftet med dataprodukten, exempel på användning, dess struktur och vilka krav på som ställs på datakvaliteten.