Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikerad väg som syns snett ovanifrån, grönt gräs och träd intill vägen

Datakvalitet vägdata

Datakvalitet är en viktig del i vårt arbete – främst för att data ska vara användbara och till nytta i samhället. Det ska vara känt vilken kvalitet dataprodukterna har.

Data (bestående av vägnät och olika företeelsetyper) levereras till NVDB-verksamheten  och kontrolleras på olika sätt innan de registreras i NVDB. På den här sidan beskrivs de kontroller som görs när data är registrerat i databasen samt resultatet från dessa kontroller.

De kvalitetskontroller som utförs utgår från det regelverk som finns i bland annat dataproduktspecifikationerna (se länk nedan).

Extern kvalitetskontroll

Ibland utförs större kvalitetskontroller där data jämförs mot verkligheten eller en extern källa, så kallad extern kvalitetskontroll. Ett exempel är att dataprodukten Stopplikt som finns i NVDB jämförts mot trafikföreskrifterna för stopplikt som finns i STFS (Svensk trafikföreskriftsamling) hos Transportstyrelsen.

NVDB – Datavalideringar

Varje månad körs ett antal maskinella kontroller mot databasen. Frågorna som ställs mot databasen kan exempelvis vara om dataprodukten Hastighetsgräns finns heltäckande där den borde finnas, det vill säga på hela bilvägnätet. Mer information avseende NVDB–Datavalideringar läggs ut inom kort.