Trafikinformationsdata

Trafikverkets mål för trafikinformation är att resenärer, trafikanter och transportörer får relevant, tillförlitlig och lättillgänglig information för att kunna fatta beslut inför och under sin resa eller transport.

Vårt data kan användas för till exempel ruttplanering, transportplanering, trafiksäkerhetsfrågor, miljöfrågor eller underhållsarbete. Tillgången på ny teknik har skapat  en snabbt växande marknad för tjänster och applikationer där väg, järnväg och trafikinformation utgör en viktig del. Via våra egna kanaler som till exempel Trafikverkets webbplats, variabla meddelandeskyltar i vägtrafiken och annonsering och utrop på tågstationer, levererar vi kvalitetssäkrad trafikinformation direkt till privatbilister, yrkesförare och tågresenärer.

Insamlingen av data sker i nära samarbete med ett flertal olika aktörer som till exempel väghållare, blåljusmyndigheter, organiserade vägrapportörer och SMHI. Trafikverket gör en helhetsbedömning av inkommande uppgifter innan informationen går ut i de olika kanalerna. För att erbjuda en så tillgänglig och tillförlitlig information som möjligt arbetar vi med en kontinuerlig utvärdering av såväl data som samlas in som den information som levereras ut.

Trafikverket har även en viktig uppgift att med alla de uppgifter om tillstånd och händelser i transportsystemet vi samlar in, bidra till att höja värdet på innehållet i olika tjänster och applikationer för trafikinformation som externa parter och tjänsteförmedlare utvecklar och tillhandahåller. Dessa grunddata levereras i ett standardiserat format som kan användas och hanteras på en rad olika plattformar. Även som privatperson kan du få tillgång till dessa uppgifter.

På Trafikverkets startsida hittar du trafikinformation om framkomligheten på vägarna och i tågtrafiken. Där hittar du till exempel information om väglag, väderförhållanden och vägarbeten. Det finns en också en egen meny för yrkestrafiken med uppgifter om till exempel sträckor med begränsad bärighet.

Trafiken.nu är en tjänst där du kan planera din resa när du cyklar, reser kollektivt eller med bil i Stockholm eller Göteborg.