Den attraktiva regionen

Den attraktiva regionen var ett utvecklingsprojekt för att utveckla en samhällsplanering där transportsystemet bidrar till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet. Projektet fokuserade på bättre samspel i planeringsprocessen.

Logotyper för de organisationerna som samarbetar inom Den attraktiva regionen.
Organisationerna som samarbetar inom projektet Den attraktiva regionen. I referensgrupp medverkar även Energimyndigheten och Tillväxtverket.

Syftet med det treåriga utvecklingsprojektet Den attraktiva regionen var att utveckla en samhällsplanering där transportsystemet bidrar till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet. Projektets fokus var ett förbättrat samspel mellan de olika parterna i planeringsprocessen, för att hitta effektiva åtgärder.

Den attraktiva regionen bestod av sex regionala pilotprojekt med fokus på de mindre orterna och regionerna när det gällde befolkning och arbetsmarknad. Genom samverkan kring faktiska regionala utvecklingsprojekt utvecklade Den attraktiva regionen en metodik för och kunskap om regional utvecklingsplanering där sektors- och nivåövergripande samverkan var en nyckelfråga. Projektet startade hösten 2013 och pågick till sommaren 2016.