Samhällsekonomiska kalkylverktyg och metoder

Trafikverket har flera verktyg för genomförande av samhällsekonomiska nyttokostnadsanalyser, med olika komplexitet och för olika typer av åtgärder eller effekter.

För vissa analyssituationer där verktygen inte är tillämpbara finns specifika metoder eller handledningar framtagna. Nedan finns länkar till verktyg, metoder och handledningar. På sidorna som länkas finns dokumentation annan information kopplade till det aktuella verktyget eller metoden.