Forskning inom samhällsekonomi, trafikanalyser och trafikprognoser

Trafikverket finansierar forskning inom området transportekonomi där samhällsekonomi, trafikprognoser och effektsamband utgör viktiga delområden.

Forskning utgör en viktig del i arbetet med Trafikverkets transportekonomiska analysverktyg och modeller som kräver ständig utveckling, samtidigt som långsiktiga satsningar också krävs för att myndigheten ska kunna utforma morgondagens beslutsunderlag. Kompetensförsörjning inom bransch och akademi är ytterligare en viktig komponent.  

Förutom Trafikverkets forskningsportföljer, där portfölj Planera utgör huvudfinansiären inom området, finns Transportekonomiprogrammet (TEP) som är ett myndighetsgemensamt forskningsprogram.

Programmet finansieras av Trafikverket och Vinnova medan Energimyndigheten och Transportstyrelsen deltar som samarbetspartners. TEP är en riktad satsning som strävar efter att utveckla metoder, modeller och underlag för samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser inom hela transportområdet enligt Trafikverkets instruktion. Programmet välkomnar nya perspektiv i ett etablerat forskningsområde.

Forskningsresultat i form av publikationer kan sökas via DIVA, se länk nedan.