Anvisningar för leverantör

Bokar du vägtransporter på uppdrag av Trafikverket? Här hittar du som är leverantör anvisningar.

I instruktionen finns stöd och riktlinjer för leverantör vid bokning av transporter.

Instruktion för leverantörer vid bokning av godstransport på väg (Dokumentcenter)

Instruction for booking transport of goods by road outside of Sweden, English (pdf, 1 MB)

Behov av stöd vid bokning

Kontakta lagerservice, du hittar kontaktuppgifterna under Kontakt oss.

Val av transporttjänst

Bokning sker utifrån de uppgifter som framgår av beställningen. Om transportsättet är olämpligt för det gods som ska skickas tag gärna kontakt med din kontaktperson på Trafikverket.

Bokning av transport

Innan bokning av transporten kontrollera antal transportdagar och att vald tjänst fungerar för denna leverans.