Materialförsörjning tekniskt godkänt material

Inköp och logistik försörjer Trafikverkets projekt och entreprenader med tekniskt godkänt material.

I järnvägsprojekt används en försörjningslösning där Trafikverket står för leveranserna av tekniskt godkänt material, vilket innebär att även vägprojekt ska använda försörjningslösningen i den mån det ingår järnvägs- eller it-relaterat material. Tekniskt godkänt material är ett aktivt ställningstagande om standardisering i Trafikverkets anläggning och bygger på att utvecklingsprocessen för system och komponenter är tillämpad. Utvecklingsprocessen enligt TDOK 2014:0307 säkerställer att komponenterna är korrekt upphandlade, testade och granskade innan de får användas.

Detta regleras i entreprenadkontraktet (AFC/AFD.15 Varor) genom hänvisning till exempelvis sortimentslista som innehåller vald försörjningslösning för respektive vara och ett antal dokument som beskriver beslutade former för hantering av material. Se vidare på sidan: 
Sortimentsstyrning i entreprenadkontrakt