Avtal för leverantörer

I entreprenadupphandlingar hänvisas det till avtal som Trafikverket har tecknat. Det gäller materialförsörjning tekniskt godkänt material via Trafikverket och omhändertagande av spårodugliga träsliprar.

Avtalen ska användas inom den entreprenad som upphandlingen gäller och är kontraktshandlingar, benämns anvisat förbeställt material respektive tillhandahållet material i entreprenadkontraktet (AFC/AFD. 15 Varor), det vill säga i förväg avtalat material.

Något material är inte förbeställt specifikt för den aktuella entreprenaden utan entreprenören ska beställa/avropa erforderligt material enligt sortimentslistan. Sortimentlistan innehåller vald försörjningslösning för respektive vara och gällande dokument som beskriver beslutade former för hantering av material. För sortimentslista se nedan "Materialförsörjning tekniskt godkänt material". Entreprenören beställer därmed i huvudsak tekniskt godkänt material i Materialkatalogen.

Ramavtal för destruktion av spårodugliga träsliprar

I Trafikverkets förfrågningsunderlag (AFC/AFD.159 Tillvarataget material) hänvisas det till avtal för destruktion av spårodugliga träsliprar. De ingångna avtalen finns på sidan Ramavtal för destruktion av spårodugliga träsliprar.