Spår och kontaktledningsmätningar

Den periodiska mätningen gäller spårläge, rälsprofil, räfflor och vågor, ballastprofil samt videofilmning av spår och omgivning.

Mätresultat är en tillgång för dig som arbetar med underhåll eller projektering av banan. Mätresultaten överförs till Optram som är Trafikverkets system för att studera och analysera periodiska mätningar på spår och kontaktledning.

I Optram genereras besiktningsanmärkningar som skickas till Bessy, som är Trafikverkets system för att genomföra säkerhets-, underhålls- och övertagandebesiktning av Trafikverkets fasta järnvägsanläggningar.

Urspårningsfarliga spårlägesfel anmäls direkt till driftledningen som genererar ett fel i Ofelia.

Mätfordonen filmar spår, kontaktledning och omgivning i samband med mätning. För att komma åt filmerna behöver du behörigheten Järnvägsfilm – Extern. När du sedan loggar in på Min sida – Extern anslutning väljer du ”Utforskaren Järnvägsfilmer”.

Se länkar till ovanstående system i menyn.

Behörighet till system

För att använda systemen behöver du behörighet som din uppdragsgivare på Trafikverket söker åt dig. När du fått behörighet kommer det att finnas länkar till systemen när du loggar in via Min sida på trafikverket.se. Har du redan en extern anslutning till Min sida på trafikverket.se, kan du använda tjänsten direkt.

Spår

Omfattningen av mätningen varierar mellan 1 och 6 gånger per år beroende på besiktningsklass. Följande parametrar mäts:

  • Spårläge, 1–6 gånger per år, regleras i TDOK 2014:0240
  • Rälsprofil, upp till 2 gånger per år
  • Räfflor och vågor, upp till 1 gång per år
  • Videofilmning av spår och omgivning 1–2 gånger per år
  • Ballastprofil, ¼-1 gång per år

Kontaktledning

Kontaktledningen kommer att mätas på spår med högsta besiktningsklassen tre gånger per år. Vi mäter då kontakttrådens statiska läge, kontakttrådens tjocklek och gör dynamiska mätningar.