Operativ järnvägsdrift

Här hittar du som är extern användare med behörighet inloggning till system inom operativ järnvägsdrift.

Saknar du användarkonto och behörighet? Här hittar du ansökningsfiler.
Upplever du tekniska problem? Se Kontakta oss ovan.

Äldre webbläsare behöver uppdateras för åtkomst till Operativ järnvägsdrift

Av säkerhetsskäl har Trafikverket, på rekommendation av bl a Microsoft, inaktiverat TLS 1.0 och TLS 1.1 på externt publicerade tjänster (Webbapplikationer och Citrix).

Om dina användare nyttjar Citrixapplikationer (bl.a. operativ järnvägsdrift) hos Trafikverket bör de kontrollera att de använder version 1911 eller senare av Workspace app (tidigare kallad Citrix Receiver). Nedladdningar av nya versioner finns här https://www.citrix.com/downloads/

Vad är TLS?

TLS står för “Transport Layer Security” (transportlagersäkerhet). Det är ett säkerhetsprotokoll som används av webbläsare och andra program. Protokollet krävs för att data säkert ska kunna utbytas över nätverk och på Internet.