Visa slopad plankorsning

Beskrivning av hur du får fram information om slopade plankorsningar i Plk-webb.

När en plankorsning är slopad försvinner dess data ur BIS. De data som finns om plankorsningen i Plk-webb går att visa genom att välja något av alternativen "Alla" eller "Endast slopade" under "Visa".

Skärmdump av Plk-webb