Ramavtal för inventering

Trafikverket har ramavtal med företag som inventerar plankorsningar. Se Trafikverkets ramavtalsdatabas för mer information.

I uppdraget ingår att registrera alla data i aktiviteterna ”Inventering – Fullständig”, ”Inventering – Ej profil” respektive ”Inventering – Teknik”. I uppdraget ingår inte att registrera tekniska komponenter. Detta ska ske via BIS.