Ofelia

Ofelia - felrapporteringssystem för i huvudsak infrafel på järnvägsanläggningen. I Ofelia Analys är det möjligt att analysera och ta fram statistik på registrerade felrapporter.

Ofelia – felrapporteringssystem

Ofelia är kopplat till TLCs (Trafikledningscentralens) händelsehanteringssystem i Opal.

När ett fel på eller incident kring järnvägsanläggningen anmäls till TLC så skapar drifttekniker en händelse av typen infrafel. Det kan även innebära något annat som en felavhjälpare behöver kallas ut på som t ex ledsagning i spårområde vid påkörda djur etc. När händelsen sparas med uppgifter om infrafelet så skapas en felrapport i Ofelia.

Driftteknikern uppdaterar sedan fortlöpande information om felavhjälpningsflödet från status Anmält till Avhjälpt. Därefter åtgärdsrapporterar och avslutar felavhjälpare/spårentreprenörer felrapporten i Ofelia.

Ofelia för avhjälpare (skrivläge)

I Ofelia registrerar spårentreprenörer/felavhjälpare in de åtgärder som utförts i samband med ett, av trafikledningen, registrerat felsymptom. Obligatoriska uppgifter är anläggningens läge, verkligt fel, orsak och åtgärd och därefter avslutas felrapporten. Möjlighet finns även att bifoga filer (bilder, dokument etc.) under fliken Dokument.

Ofelia för analytiker (läsläge)

I Ofelia Analys är det möjligt att analysera och ta fram statistik på registrerade felrapporter. En felrapport är uppdelad i:

  • Symptom (fliken "Felrapport") - det anmälda felet beskrivs initialt av drifttekniker via händelsrapporteringen och överförs till Ofelia.
  • Verkligt fel - den del av felrapporten som är öppen för felavhjälpare/spårentreprenör att åtgärdsrapportera i.
  • Dokument - möjlighet att bifoga filer (bilder, dokument etc.).
  • Kompletterande delar i flikarna Solkurva och Rälfel där mer specifik information krävs för dessa feltyper.

Det finns flera olika funktioner i Ofelia Analys, exempelvis:

  • Sökmöjligheter med hjälp av fördefinierade statistikrapporter eller sökningar med fria sökvillkor.
  • Olika sökbegrepp som till exempel, felutfall på bandelar, stråk eller anläggningstyper.
    Möjlighet att exportera sökresultat till Excel för vidare utvärderingar eller presentationer i diagramform.

Analyser som informationen i Ofelia kan användas till:

  • Drift och underhåll/utbyte/uppgradering.
  • Statistik och utredningar.