Elektroniska blanketter (E-blanketter)

E-blanketter är ett system för elektronisk hantering av TTJ-blanketterna 29, 30 och 31 för banarbeten i spårområden.

Syftet med systemet är att förenkla arbetet för dig som hanterar TTJ-blankett 29, 30 och 31, att höja kvaliteten på banarbetsplaneringen och att minimera den mänskliga riskfaktorn som manuellt arbete medför.

Illustration av förenklat flöde

Förstoring av illustrationen av "Förenklat flöde för elektroniska blanketter 29-31" (pdf-fil, 81 kB)

Målgrupper

  • Entreprenörer som ansöker om banarbeten i spårområde.

  • Trafikplanerare på Trafikverket som granskar, godkänner, avslår eller ställer in ansökningar.

  • Tågklarerare som är mottagare av systemets slutprodukt, förtryckt TKL-bok.

Behörighet

För att ha åtkomst till systemet krävs behörighet. Det gäller både entreprenörer och trafikplanerare som tilldelar kapacitet för banarbete. Trafikplanerare ansöker om behörighet via Arthur, och entreprenörer ansöker via sin uppdragsgivare.