Tröskelvärden för upphandling

Olika upphandlingsregler och upphandlingsförfaranden gäller beroende på om värdet på en upphandling är över eller under vissa tröskelvärden.

Gällande tröskelvärden för upphandling enligt LOU
Varor och tjänster Euro SEK
Statliga myndigheter  140 000 1 456 476
Övriga upphandlande myndigheter (till exempel kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser) 215 000 2 236 731
Byggentreprenader   Euro SEK
Samtliga upphandlande myndigheter  5 382 000 55 991 099

 

 

Gällande tröskelvärden för upphandling enligt LUF
Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande enheter/myndigheter  431 000 4 483 865
Byggentreprenader   Euro SEK
Upphandlande enheter/myndigheter  5 382 000 55 991 099

 

Tröskelvärdena revideras vartannat år.

Mer om tröskelvärden

Mer information om tröskelvärden på Konkurrensverkets webbplats