Foto: Solör Bioenergi AB

Avtal för destruktion av spårodugliga träsliprar

Nya kontrakt gäller från 2024-01-01.

De nya kontrakten är då geografiskt indelade i nya regionindelningen. Kontrakterade mottagare av sliprar är Rundvirke Poles i Kälarne för region Norr medan Solör i Trollhättan är mottagare av sliprar från övriga regioner. Vid behov att under hösten 2023 ta del av nya prissättningen, kontakta Anders Boëthius, anders.boethius@trafikverket.se eller 070-514 59 06. Denna sida kommer att uppdateras med ny kontraktsinformation i december 2023 inför kontraktsstarterna.

Här finns de avtalsdokument och anmälningsblanketter som du behöver för att avropa destruktion.

Syftet med ramavtalen är att Trafikverkets spårodugliga träsliprar ska tas om hand på ett rationellt sätt med tanke på såväl totalkostnad inklusive transporter samt miljöpåverkan. Utvärderingen av anbuden har vägt in både destruktionskostnad och transport. I ramavtalen ingår mottagande och destruktion av träsliprar. Det finns även möjlighet att beställa hämtning med lastbil. När du gör anmälan avgör du om hämtning av sliprar ska ingå.

Ramavtalen ger de kontrakterade företagen rätt till samtliga spårodugliga träsliprar som tas ur Trafikverkets spår inom respektive geografiskt område. De geografiska områdena är Trafikverkets investeringsdistrikt där distrikt Nord delats i två delar; Norra nord och Södra nord. Det finns en länk till en karta över investeringsdistrikten längre ner på sidan.

Fakturering baserad på vikt istället för antal

Nytt med de nya avtalen är att faktureringen baseras på antal mottagna ton och inte antal sliprar som tidigare. Anledningen till förändringen är att med det förra avtalet var fyllnadsgraden på varje lastbil så osäker att marknaden tvekade inför att lämna anbud. Ton är även den gängse enheten inom avfallshantering.

Hey-back befästningsplattor

Befästningsplattor av typen Hey-back är Trafikverkets egendom och ska demonteras av Solör respektive Rundvirke. De skickar dem sedan till Materialservice för återanvändning. Plattorna är en kritisk komponent i försörjningen av nya träsliprar. Inga plattor av denna typ ska därför demonteras innan sliprarna lämnas för destruktion.

Tidspann och distriktuppdelning för avtalen

Avtalen gäller till och med 31 december 2021 med optionsmöjlighet ytterligare två år. Optionerna är utlösta och avtalen löper t o m 2023-12-31. Ny upphandling kommer att genomföras under 2023 med kontraktstart 2024-01-01. Även museijärnvägar i Sverige kan avropa på dessa ramavtal.

Under respektive rubrik nedan hittar du samtliga avtalsdokument. Där framgår hur du använder avtalen, vilka priser som gäller och vilken anmälningsblankett du ska använda. Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Reglering av drivmedelskostnader

Ramavtalens priser regleras avseende drivmedel. Reglering sker med månadsvis efterfakturering och har kontrakterats genom tilläggsavtal som finns under respektive företags flik nedan. I slutet av denna sida hittar du också en länk till mer information om hur regleringen genomförs.

Ramavtalen

Ramavtalet med Solör Bioenergi Recycling AB gäller för följande distrikt:

  • Distrikt Syd
  • Distrikt Väst
  • Distrikt Stockholm/Öst
  • Distrikt Mitt
  • Distrikt Norra nord

Ramavtalet med Rundvirke Poles i Kälarne gäller för följande distrikt:

  • Distrikt Södra Nord

Karta över distriktsgränser (pdf-fil, 293 kB)