Extern remiss

Trafikverket ger företag och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till förfrågningsunderlag, innan upphandlingen annonseras, genom en extern remiss.

När publiceringstiden för den externa remissen har gått ut, går vi igenom samtliga inkomna synpunkter. Därefter utformar vi ett slutligt förfrågningsunderlag, som vi sedan annonserar i Trafikverkets upphandlingssystem, se länk under Aktuella upphandlingar.

Extern remiss för ökad dialog

Extern remiss är ett sätt för Trafikverket att öppna upp för en dialog med företag, idéburna organisationer och branschorganisationer. På så vis kan vi ta tillvara branschens kompetens och kreativitet. Vi ser även extern remiss som ett sätt att stimulera fler att lämna in anbud och öka konkurrensen.

Övrigt

Observera att datum och dylikt i remissen, exempelvis sista anbudsdag, inte är relevanta och kommer att ändras.

För att skicka in synpunkter, använd blanketten som du hittar för respektive remiss, via länk under "Aktuella remisser" här på sidan.

Tänk på att all e-post, handlingar eller brev som skickas till Trafikverket blir allmän handling, som också kan bli en offentlig handling.