Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Leverantörsuppföljning – UppLev

Leverantörsuppföljning är en del av Trafikverkets arbete med att förbättra kontrakten och samarbeten med entreprenörer.

Ett enhetligt och proaktivt arbetssätt ger bättre resultat

UppLev bygger på att Trafikverket bedömer leverantörerna enhetligt utifrån nio områden som ser till helheten av leveransen. Följande områden bedöms: Tid, kvalitet, ekonomi, samarbete och kommunikation, dokumentation, teknik och utveckling, säkerhet, trafik och miljö.

Systemet ger Trafikverket som beställare möjlighet att premiera ett gott arbete. Premiering kan exempelvis innebära en bonus. Säkra leveranser samt goda och professionella relationer till leverantörerna ger Trafikverket möjlighet att förvalta skattemedlen på ett effektivt sätt.

UppLev bidrar till Trafikverkets kontinuerliga förbättringsarbete. Att all information samlas i ett system gör att både Trafikverkets interna arbete och dialogen med leverantörerna går smidigare. Vi får bättre underlag och strategier vid kommande upphandlingar och minskar risken för återkommande fel. Systemet underlättar också arbetet att utforma och genomföra förbättringsförslag både hos Trafikverket och leverantörerna.

Regelbundna uppföljningar

Leverantörsuppföljning ska utföras kontinuerligt under kontraktsperioden. Två gånger per år för kontrakt som tecknas av Trafikverkets verksamhetsområden Investering och Stora projekt och en gång per år för kontrakt som tecknas av Underhåll.

Följande kontrakt som uppfyller dessa kriterier ska bedömas enligt UppLev:

  • Projektering > 1 miljoner kronor
    • Gäller för projektering, utredning, förstudie och väg- eller järnvägsplaner.
    • Gäller inte projekt- och byggledning samt tekniska specialisttjänster.
  • Ny- och ombyggnadsentreprenad > 10 miljoner kronor
    • Ska genomföras för både utförande- och totalentreprenad.
  • Baskontrakt Underhåll väg och järnväg; alla Baskontrakt ska följas upp
  • Materialkontrakt


Trafikverket genomför sedan 2019 och framåt pilotupphandlingar där tidigare leveranser kommer att användas som parameter för utvärdering av anbud. För mer information om upphandlingarna, klicka på länken "Kontakta oss", som ni finner under rubriken "leverantörsuppföljning – Upplev" överst på denna sida.