Foto: Solör Bioenergi AB

Avtal för destruktion av spårodugliga träsliprar

Nya kontrakt gäller från 2024-01-01.

Avtal för transport, mottagande och destruktion av Trafikverkets spårodugliga träsliprar gäller från 2024-01-01 med en löptid på 3+2 år. Även Inlandsbanan AB och museijärnvägar kan avropa på avtalen.

Avtalen är geografiskt anpassade efter regionsindelningen som gäller från 2024-01-01. Kontrakterade mottagare av sliprar är Rundvirke Poles AB i Kälarne för region Norr medan Solör Bioenergi recycling AB i Trollhättan är mottagare av sliprar från övriga regioner. Regiongränserna är desamma som länsgränserna.

Nedan finns de avtalsdokument och anmälningsblanketter som du behöver för att avropa destruktion.

Ramavtalen ger de kontrakterade företagen rätt till samtliga spårodugliga träsliprar som tas ur Trafikverkets spår inom respektive geografiskt område.  

Syftet med ramavtalen är att Trafikverkets spårodugliga träsliprar ska tas om hand på ett rationellt sätt med tanke på såväl totalkostnad inklusive transporter samt miljöpåverkan. Utvärderingen av anbuden har vägt in både destruktionskostnad och transport. I ramavtalen ingår mottagande och destruktion av träsliprar. Det finns även möjlighet att beställa hämtning med lastbil. När du gör anmälan avgör du om hämtning av sliprar ska ingå.

Under respektive rubrik nedan hittar du samtliga avtalsdokument. Där framgår hur du använder avtalen, vilka priser som gäller och vilken anmälningsblankett du ska använda. Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Indexering

Transportpriserna räknas upp med index varje halvår. Övriga priser räknas upp årsvis. Fakturering baseras på när tjänsten utförs.

Geografisk indelning per leverantör

Solör Bioenergi Recycling AB

Ramavtalet med Solör Bioenergi Recycling AB gäller för följande geografiska områden:

  • Region Södra
  • Region Sydöstra
  • Region Västra
  • Region Östra och Mellersta

Rundvirke Poles

Ramavtalet med Rundvirke Poles i Kälarne gäller för följande geografiska områden:

  • Region Norra – norra delen (Norrbottens län)
  • Region Norra – södra delen (Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län)

Karta över geografisk indelning, se uppdragsbeskrivningen.

Kontakta oss

Vid frågor, kontakta Anders Boëthius på 070-514 59 06 eller via fliken kontaktuppgifter ovan.