Signalställverk modell 85

På denna sida hittar du information om signalställverk modell 85.

Signalställverk modell 85 (även kallat Ställverk 85) är ett datorbaserat signalställverk som används för styrning och övervakning av driftplatser med konventionell signalering (ATC1 och ATC2). Ställverk 85 styr och övervakar även flera driftplatser inklusive mellanliggande stationssträckor, så kallade utbredda ställverk med elektronisk linjeblockering.

Leverantören av Ställverk 85 lade ned tillverkningen av utdelssystemet år 2011. Därmed klassas allt material till signalställverket som försörjningskritiskt. Tillverkningen av centralenheten (förreglingsdator) lades ned redan år 2000. Möjligheten att bygga ut Ställverk 85 är därför begränsad, se utgivna beslut för mera information.

Detaljerad information, i form av manualer, projekteringsunderlag och beslut etc. finns på Förvaltning Underhåll under ”Signaldokumentation extern åtkomst”. För åtkomst till detta material behövs ett användarkonto hos Trafikverket med rätt behörighet till lagringsplattformen ProjectWise.

Mer information om ”Signaldokumentation Förvaltning Underhåll” finns nedan.