Väg 94

Allmän teknisk beskrivning för vägar Väg 94. Ersatt av ATB Väg 2000-01-01. Från 2002-01-01 gäller ATB Väg 2002.