Planeringsförutsättningar

Vid tilldelning av kapacitet i Tågplan 2021 kommer Trafikverket att använda nedan nämnda planeringsförutsättningar.

Tabell för planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättning

Sökande måste ta hänsyn till i sin ansökan

Sökande bör ta hänsyn till i sin ansökan

JNB x  
PSB x  
Kapacitetsplan x  
Banarbetstillägg   x
Servicefönstertillägg   x
Riktlinjer täthet mellan tåg   x
Retardationstillägg   x
Noder i järnvägssystemet - nodtillägg   x


Planerade större banarbete (PSB) finns att läsa om i Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB). JNB, Kapacitetsplaner och riktlinjer täthet mellan tåg finns att hitta på länken nedan.
Järnvägsnätsbeskrivning 2021