Inbjudan till regionalt möte om banarbeten i det västra och södra området inför Tågplan 2021

Välkommen till Skype-mötet som gäller behov av banarbeten inom västra och södra området inför Tågplan 2021.

Plats för mötet: Skype.

Anslut till Skype-mötet
Du kan även ringa in till mötet på +46 10 123 88 88. Ange konferens-id 50963783.

Datum och tid: tisdag 5 maj 2020 klockan 9.00–16.00

Agenda

Agenda regionalt banarbetsmöte T21 Västra (pdf, 316 kB)
Agenda regionalt banarbetsmöte T21 Syd (pdf, 287 kB)

09.00–12.00 Västra området
12.00–13.00 Lunchpaus
13.00–16.00 Södra området

Välkommen!

Observera att vi tidigare planerade mötet som ett fysiskt möte och att vi nu har ändrat det till ett Skype-möte.