För dig som är sökande – Inbjudan till samråd och samordningsmöten Tågplan 2021

Vid kommande samråd och samordningsmöten diskuterar Trafikverkets trafikplanerare och banarbetsplanerare lösningar på eventuella konflikter och konstruktionsläget i Tågplan 2021 tillsammans med sökande.

Underlag för mötet är det konstruktionsläge som vi presenterar på Trafikverkets webbplats, 4 juni respektive 14 augusti samt via utkast publicerade i tjänsten "Ansökan om kapacitet".
Tågplan 2021

På grund av rådande situation med covid-19 kommer samordningsmöte för T21 den 18-20 augusti att genomföras via Skype. Alla sökande i T21 är sedan tidigare ombedda att skicka in namn på kontaktpersoner för samrådsmötet.

Trafikverket upprättar ett mötesschema för dagarna som publiceras på hemsidan den 14 augusti. Sökande i T21 som vill ha specifika möten med trafikplanerare från Trafikverket ombeds att skicka in sådan förfrågan till Trafikplanering jarnväg (via formuläret under Kontakta oss här ovan på sidan) så snart som möjligt. I förfrågan ska anges vilken fråga man önskar diskutera samt vilken eller vilka trafikplanerare från Trafikverket man önskar prata med alternativt vilket geografiskt område frågan gäller. Utifrån schemat kommer kallelser till möten med Skype-länkar att skickas per e-post till de kontaktpersoner för samrådsmötet som sökande har uppgett.

Om det någon gång under dagarna 18-20 juni uppkommer behov av nya möten med trafikplanerare från Trafikverket så ber vi sökande att skicka en förfrågan till  Trafikplanering jarnväg (via formuläret under Kontakta oss här ovan på sidan). Vi kommer, i den mån det är möjligt, att anordna sådana möten under dagarna.

För att underlätta genomförandet av mötena har vi upprättat förhållningsregler för Skype-mötena:

 • Varje möte har en utsedd mötesledare/moderator och en person som för minnesanteckningar. Dessa roller är på förhand utsedda av Trafikverket.
 • Deltagande på möte meddelas Trafikverket i förväg genom att aktivt acceptera mötesinbjudan.
 • Det är önskvärt att varje deltagare deltar med egen (individuell) uppkoppling, snarare än att sitta flera tillsammans med en gemensam mikrofon.
 • Möten inleds på utsatt tid med presentationsrunda. Presentationsrundan sker både muntligt och nedskriven i chatt (namn och e-mail).
 • Vid större möten är det önskvärt att:
  - Mikrofoner är avstängda när man inte har ordet.
  - Man begär ordet genom att skriva sitt namn i chattfunktionen.
  - Man meddelar om man lämnar mötet innan det är avslutat, eller kommer in sent i mötet, via chattfunktionen.
 • Mötena kan komma att spelas in i syfte att skriva korrekta minnesanteckningar. Inspelningarna kommer att raderas efter att minnesanteckningarna är färdigställda.
   

 


Samrådsmöte 8–10 juni

Plats: Mötena kommer att ske på Skype. 
Dagar och tider:
Måndag 8 juni, klockan 9.00–16.30
Tisdag 9 juni, klockan 9.00–16.30
Onsdag 10 juni, klockan 9.00–16.30

Samordningsmöte 18–20 augusti

Plats: Mötena kommer att ske på Skype.
Dagar och tider:
Tisdag 18 augusti, klockan 9.00–16.30
Onsdag 19 augusti, klockan 9.00–16.30
Torsdag 20 augusti, klockan 9.00–16.30