Övriga underlag förslag till nationell plan 2022–2033

Bland övriga underlag till nationell plan 2022–2033 finns Avgränsningssamråd strategisk miljöbedömning, rapport om geografiska brister samt de bristanalyser för sexton stråk och noder som Trafikverket utför på regeringens uppdrag.